Polisi Bayaran Balik

-Pembayaran Balik

Pulangan
Kami menerima pulangan dan pertukaran.
Agar layak mendapat pengembalian, item anda mesti tidak digunakan dan dalam keadaan yang sama anda menerimanya. Ia juga mesti ada dalam bungkusan asal.

Bayaran Balik (jika berkenaan)
Setelah pengembalian anda diterima dan diperiksa, kami akan menghantar e-mel untuk memberitahu anda bahawa kami telah menerima barang yang anda kembalikan. Kami akan memberitahu anda kelulusan atau penolakan bayaran balik anda.
Sekiranya anda diluluskan, bayaran balik anda akan diproses dengan cara yang sama seperti pembayarannya.

Pembeli akan bertanggungjawab untuk membayar kos penghantaran untuk mengembalikan barang tersebut. Kos penghantaran tidak akan dikembalikan. Sekiranya anda menerima bayaran balik, kos penghantaran akan ditolak dari bayaran balik anda.

Bayaran balik lewat atau hilang (jika ada) Selalunya ada beberapa masa pemprosesan sebelum pengembalian wang diposkan, kami hanya dapat mengembalikan wang anda setelah kami menerima barang yang dikembalikan.

Terdapat situasi tertentu di mana hanya bayaran balik separa sahaja (jika berkenaan)
Mana-mana item yang tidak dalam keadaan asalnya, rosak atau hilang bahagian atas alasan bukan kerana kesilapan kami.

Sekiranya anda mempunyai lebih banyak pertanyaan, sila hubungi kami di info@dznrspot.com

Pertukaran (jika berkenaan)
Kami menukar barang jika anda memerlukan perubahan ukuran juga jika cacat atau rosak. Sekiranya anda ingin menukar apa-apa e-mel kami di: info@dznrspot.com.

Bergantung pada tempat anda tinggal, masa yang diperlukan untuk produk yang ditukar untuk menjangkau anda, mungkin berbeza-beza.

----